Vol494女神芝芝Booty私房脱牛仔短裤露黑色情趣内裤迷人诱惑写真79P芝芝Booty画语界

Vol494女神芝芝Booty私房脱牛仔短裤露黑色情趣内裤迷人诱惑写真79P芝芝Booty画语界

佐以南星,治风痰。程应旄曰:改前发汗之法为解肌,则虽主桂枝,不为犯伤寒之禁也。

风中于卫即发热者,以风、卫,皆阳,其性本热,故变热甚捷,不似伤寒待其闭郁而始热也。伤寒汗出而渴者,五苓散主之;不渴者,茯苓甘草汤主之。

肺乃肾之母,以以上五脏补泻,《内经·藏气法时论》中备言之,欲究其精,详看本论。须待小便利,知屎定□,乃可攻之,宜大承气汤。

故五脏六腑之津液,尽上渗于目,心悲气并,则心系急,心系急则肺举,肺举则液上溢。若小承气,以三味同煎,不分次第,同一大黄而煎法不同,此可见仲景微和之意也。

 时师既遵王公,当求王公之所自,知王公之所自,则可以知丹溪之用心矣。胸中者,阳气之本。

 彼倒数下七节,始于杨上善,继而何一阳《医学统宗》已辩其非,余不复赘。 卫阳失护,荣阴内空,邪仍不解,更生烦躁,此亦虚烦虚躁,乃假热之象也。

Leave a Reply